Trang chủ / Góc sinh viên / Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tham gia nhiều dự án giáo dục quốc tế do Hội đồng Anh tài trợ từ năm 2021 đến năm 2024

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tham gia nhiều dự án giáo dục quốc tế do Hội đồng Anh tài trợ từ năm 2021 đến năm 2024

ppblong / 7:57 am 27/10/2021

Năm 2016, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã hợp tác với ĐH Birmingham City (Anh Quốc) thực hiện thành công Dự án “Hỗ trợ nâng cao khả năng có việc làm cho sinh viên thông qua phương pháp giảng dạy lấy sinh viên làm trung tâm” do Quỹ Hỗ trợ Hợp tác Giáo dục Đại học 2016 của Hội đồng Anh tài trợ. Tiếp nối thành công từ Dự án này, năm 2017 Hội đồng Anh quyết định tài trợ thêm Dự án mở rộng kết quả dự án với chủ đề “Số hóa và tái ngữ cảnh các phương pháp giảng dạy lấy sinh viên làm trọng tâm nhằm nâng cao chuẩn đầu ra theo định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh Việt Nam”, với sự tham gia của ĐH Birmingham City (Anh Quốc), ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Sư phạm Tp. HCM.

Tháng 08 năm 2018, Hội đồng Anh đã phê duyệt tiếp tục tài trợ cho dự án thêm 2 năm (2018-2019) với chủ đề “Kết hợp giảng dạy và học tập: tái quan sát các đối tác giáo dục xuyên quốc gia, từ đó hình thành cộng đồng hợp tác trong thực hành và giảng dạy”, với sự tham gia của ĐH Birmingham City (Anh Quốc), ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Sư phạm Tp. HCM và mở rộng thêm thành viên là các nghiên cứu sinh Tiến sĩ.

Họp trực tuyến kick-off dự án vào tháng 04/2021

Tháng 12 năm 2020, Hội đồng Anh có gửi thông báo đến các trường về việc nộp hồ sơ dự án Quỹ “2020 UK-China-BRI Education Partnership Initiative”. Nhận thấy đây là cơ hội tốt và tiếp nối từ thành công của các dự án trước, ban dự án các trường đã quyết định mời thêm đối tác ĐH Northeast Normal (Trung Quốc), ĐH Negeri Yogyakarta (Indonesia) cùng tham gia với phương châm phát triển mở rộng thêm các nghiên cứu có được.

Tháng 01 năm 2021, dự án “Số hóa chương trình đào tạo tiến sĩ” (tiếng Anh: Digi Doc: Digital Doctorate Training Hub, gọi tắt là Digi-Doc) đã được Hội đồng Anh chấp thuận tài trợ thực hiện trong 4 năm từ năm 2021 đến năm 2024 với tổng kinh phí tài trợ là 65.000 Bảng Anh (ĐH Birmingham City đối ứng thêm 30.000 Bảng Anh cho các chi phí nhân sự của ĐH Birmingham City). Ngân sách dự án chủ yếu tài trợ cho các chi phí đi lại giữa Anh Quốc, Indonesia, Trung Quốc và Việt Nam.

Workshop trực tuyến kéo dài 3 ngày từ 14 đến 16 tháng 06 năm 2021

Tham gia dự án gồm có 6 trường: ĐH Birmingham City (Anh Quốc), ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Sư phạm Tp. HCM, ĐH Northeast Normal (Trung Quốc), ĐH Negeri Yogyakarta (Indonesia). Mục tiêu của dự án nhằm phát triển một cổng điện tử (trở thành một ‘trung tâm’ ảo) cho đào tạo tiến sĩ quốc tế thông qua áp dụng số hóa chương trình đào tạo và một số công cụ giảng dạy trực tuyến. Digi-Doc sẽ mang lại những kết quả sau:

  • Một chương trình tích hợp quốc tế, EdD-I, đáp ứng nhu cầu của giáo viên ở Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam và được thiết kế phù hợp với chương trình đào tạo giữa các đối tác
  • Chương trình đào tạo người hướng dẫn nghiên cứu sinh trực tuyến Digi-Doc, được chuẩn hóa cho một chương trình được công nhận tại Vương quốc Anh, hỗ trợ phát triển các kỹ năng và chuyên môn hàng đầu trong việc hướng dẫn và giám sát ‘nghiên cứu gần với thực tế’
  • Một cộng đồng quốc tế gồm các nghiên cứu sinh và người hướng dẫn nghiên cứu sinh có mạng lưới với cam kết chung về giá trị của nghiên cứu ‘sát với thực tiễn’.

Dự án này đã đem lại rất nhiều lợi ích cho Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (kể từ năm 2016), được Hội đồng Anh tin tưởng và đánh giá cao, giúp nâng cao hình ảnh và uy tín của nhà trường, đồng thời góp phần thực hiện được mục tiêu đẩy mạnh chất lượng đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ và quốc tế hóa của nhà trường. Hiện nay do ảnh hưởng của dịch covid – 19 nên các hoạt động của dự án được tiến hành dưới hình thức trực tuyến.

                    Họp trực tuyến hàng tháng từ tháng 04 đến tháng 10/2021

Bài, ảnh: Phòng Họp tác quốc tế 

Tags:
1900 2039