Trang chủ / Góc sinh viên / Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổng kết công tác mục tiêu chất lượng năm học 2020-2021 và định hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổng kết công tác mục tiêu chất lượng năm học 2020-2021 và định hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022

ppblong / 12:22 am 17/01/2022

Sáng ngày 14/01, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tổ chức buổi lễ tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác mục tiêu chất lượng của Trường và các đơn vị trong toàn Trường giai đoạn 2016-2020 đồng thời khen thưởng cho các đơn vị hoàn thành tốt công tác mục tiêu chất lượng năm học 2020-2021 và giao nhiệm vụ mới cho năm học 2021-2022.

Buổi lễ có sự hiện diện của: Bà Nguyễn Mai Lan – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Trần Ái Cầm, Ủy viên Hội đồng Trường, Hiệu trưởng Nhà trường, chỉ đạo tổ chức chương trình; TS. Nguyễn Lan Phương, Ủy viên Hội đồng Trường, Phó Hiệu trưởng; TS. Hoàng Hữu Dũng, Ủy viên Hội đồng Trường, Phó Hiệu trưởng; NGƯT, GS.TS. Nguyễn Văn Thanh, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng; TS. Trần Thiện Lưu, Phó Hiệu trưởng. Cùng toàn thể Quý thầy cô, lãnh đạo các đơn vị khoa, phòng, ban, trung tâm thuộc và trực thuộc Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Đại biểu tham gia chương trình

Báo cáo công tác mục tiêu chất lượng (MTCL) giai đoạn 2016 – 2020 tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, TS. Trần Ái Cầm cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, khi xây dựng các mục tiêu Nhà trường đã có sự rà soát, điều chỉnh, phân bổ theo từng lĩnh vực qua các năm cho phù hợp nhằm đảm bảo tính gắn kết giữa MTCL cấp Trường với các lĩnh vực mục tiêu chiến lược đã đề ra. Trong đó mức độ phân bổ các mục tiêu ưu tiên tập trung vào lĩnh vực theo thứ tự (1) Đào tạo, (2) Đảm bảo chất lượng, (3) Quản trị, (4) Người học và Phục vụ cộng đồng, và (5) Nghiên cứu khoa học và (6) Quốc tế hoá. Bắt đầu từ năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021, là thời điểm chuyển tiếp định hướng chiến lược trong giai đoạn mới 2020-2025 tập trung hướng đến “hội nhập, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo”, trong đó mức phân bổ các mục tiêu về Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Quốc tế hoá có sự thay đổi và được chú trọng nhiều hơn.  Thống kê kết quả thực hiện MTCL toàn Trường theo năm học giai đoạn 2016-2020 đã chỉ ra rằng để các mục tiêu có thể đạt và vượt chỉ tiêu đề ra cần phải có sự nỗ lực triển khai các hoạt động từ đơn vị. Cụ thể, năm học 2016-2017, tỷ lệ mục tiêu hoàn thành chỉ đạt 50% và không có chỉ tiêu vượt. Từ năm học 2017-2018, tỷ lệ mục tiêu đạt trên 80% và bắt đầu có các mục tiêu vượt chỉ tiêu đề ra. Năm học 2019-2020 có sự cải tiến lớn trong việc xây dựng MTCL và tỷ lệ mục tiêu đạt là trên 79%. Đến năm 2020-2021 các đơn vị đã dần nắm rõ và bắt kịp được với các nội dung cần triển khai cũng như đạt kết quả khá tốt. Ngoài ra, năm học 2020-2021, mặc dù phải đối mặt với tác động của đại dịch Covid 19 với nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và kịp thời của ban lãnh đạo, sự chung tay của tập thể quý thầy cô, Nhà trường về cơ bản đã hoàn thành phần lớn các mục tiêu mà năm học đã đề ra trong đó có 09 đơn vị xếp loại xuất sắc, 10 đơn vị xếp loại tốt, 09 đơn vị xếp loại khá trong công tác MTCL.

TS. Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng Nhà trường tổng kết công tác MTCL giai đoạn 2016 – 2020

Cũng theo TS. Trần Ái Cầm, chiến lược phát triển Trường ĐH Nguyễn Tất Thành giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được xác định với trọng tâm là “đại học ứng dụng, hội nhập, đạt chuẩn, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo” được thực hiện thông qua chiến lược thành phần: ĐỔI MỚI QUẢN TRỊ – PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH – HIỆN ĐẠI HÓA CƠ SỞ VẬT CHẤT – QUỐC TẾ HÓA – ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG NĂNG LỰC – ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ – GẮN KẾT VÀ HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG. Theo đó, chiến lược phát triển trong giai đoạn 2020-2025, đã được Hội đồng Trường thông qua gồm 6 mảng với 19 mục tiêu chiến lược và 66 mục tiêu cụ thể. Mục tiêu chiến lược các lĩnh vực được cụ thể hóa thành các Bảng chỉ số thực hiện chính và chỉ tiêu hoạt động giai đoạn 2020-2025.

09 đơn vị xếp loại xuất sắc

Các đơn vị xếp loại tốt

09 đơn vị xếp loại khá

Kết thúc buổi lễ, Bà Nguyễn Mai Lan – Chủ tịch Hội đồng trường tuyên dương các đơn vị trong toàn trường đã hoàn thành tốt công tác mục tiêu chất lượng năm học 2020 – 2021  và hi vọng tập thể Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cùng nỗ lực, phát huy hơn nữa trong công tác tổ chức, giám sát, triển khai thực hiện công tác mục tiêu chất lượng gắn với chiến lược phát triển trường trong giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2035./.

Bà Nguyễn Mai Lan – Chủ tịch Hội đồng trường tuyên dương các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng MTCL

Các đơn vị chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Nhà trường

Phòng đảm bảo chất lượng 

 

Nga Nguyễn – Duy Anh

Tags:
1900 2039