Trang chủ / Góc sinh viên / VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN BỔ SUNG ĐỢT 3 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023 – 2024

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN BỔ SUNG ĐỢT 3 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023 – 2024

ppblong / 3:57 am 21/02/2024
Căn cứ Thông báo số 27/TB-NTT ngày 02 tháng 02 năm 2024 về việc đăng ký học phần bổ sung đợt 3 học kỳ 2 năm học 2023 – 2024, Phòng Công tác sinh viên hỗ trợ triển khai thông tin đến Ban Cán sự lớp (BCSL), để BCSL thông báo đến sinh viên lớp mình.
👉 Phòng Công tác sinh viên sẽ gửi danh sách chi tiết sinh viên chưa đăng ký hoặc đăng ký dưới 10 tín chỉ theo Khoa/Lớp về cho Bí thư Đoàn khoa, các bạn theo dõi nắm thông tin và triển khai về lại cho sinh viên lớp đăng ký bổ sung đúng tiến độ theo thông báo.
Tags:
1900 2039