Trang chủ / Góc sinh viên / Viện Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành hợp tác tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế “The Energy Security and Chemical Engineering Congress, ESChE 2021”

Viện Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành hợp tác tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế “The Energy Security and Chemical Engineering Congress, ESChE 2021”

ppblong / 8:02 am 09/11/2021

Hội thảo khoa học quốc tế “2nd Energy Security and Chemical Engineering Congress (ESChE 2021), Malaysia” do Đại học Pahang Malaysia đăng cai tổ chức, là một sự kiện tập hợp cộng đồng nhà khoa học về kỹ thuật năng lượng và hóa học từ khắp nơi trên thế giới để chia sẻ những phát hiện hoặc ý tưởng mới nhất trong lĩnh vực năng lượng, môi trường, hóa học và kỹ thuật nhiệt. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành vinh dự được đồng hành và hợp tác tổ chức với Đại học Pahang Malaysia qua các kỳ hội nghị vào các năm 2019, 2021.

Hội nghị khoa học năm nay, với chủ đề “Sustainable Technological Solution for a Better World” diễn ra từ ngày 03-05/11/2021 với hình thức online, và đã thu thúc trên 100 diễn giả tham gia trình bày nhiều nội dung nghiên cứu tại hội thảo. Trong đó, các nghiên cứu viên của Viện Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững đã trình bày 07 báo cáo tại Hội nghị khoa học bao gồm:

1.A bimetallic-catalyzed oxidative esterification raction forming α-acyloxy ether, TS. Nguyễn Thị Kim Oanh

2.Evaluation of Physical-Chemical Properties of Shampoo Product from Coconut oil (Cocos Nucifera) in Ben Tre Province, Vietnam, ThS. Nguyễn Phú Thương Nhân.

3.Citrus Nobilis Lour.var.nobilis Essential Oil Distillation by using Semi-Industrial Equipment, ThS Trần Thiện Hiền

4.Study on Assessing the Properties of Body Wash from Coconut Oil in Ben Tre Province, , ThS Trần Thiện Hiền.

5.Fabrication of Nanostructured Lipid Carriers (NLC) for Encapsulation of GAC (Momordica Cochinchinensis) Oil by using Homogenization Method, KS. Văn Chí Khang

6.The Study On Improvement the Biogas Efficiency From Sewage Sludge By Cellulose Digestion Microorganism In Anaerobic Co – Digestion, NCS.ThS. Trần Thành.

7.Study On Application of Cationic Modified Starch In Combination With Poly Aluminium Chloride For Treatment of Flocculation of Aquatic Wastewater, NCS.ThS. Trần Thành.

Trong quá trình trình bày và trao đổi các kết quả nghiên cứu, các thành viên của Viện Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững đã thể hiện khả năng chuyên môn, các hướng nghiên cứu về ứng dụng các kỹ thuật và quy trình công nghệ trong việc phát triển các vật liệu môi trường, hóa học các hợp chất thiên nhiên; nghiên cứu và ứng dụng hóa kỹ thuật môi trường trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường

Thông qua Hội nghị khoa học quốc tế “2nd Energy Security and Chemical Engineering Congress (ESChE 2021), Malaysia” khẳng định và nâng cao vị thế nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong cộng đồng khoa học quốc tế.

Trang web Hội thảo: https://esche.ump.edu.my/index.php/en/

Phòng Khoa học công nghệ

Tags:
1900 2039