Trang chủ / Thông tin - thông báo / Thông báo – Hướng dẫn về việc tiếp nhận và giải quyết các đơn thư, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành
ppblong / 4:15 am 02/06/2023

Thông báo – Hướng dẫn về việc tiếp nhận và giải quyết các đơn thư, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Nhằm giúp cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên, học viên, người ngoài trường ( gọi chung là công dân) thực hiện các quy trình giải quyết các đơn thư, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Hiệu trưởng thông báo Hướng dẫn về việc tiếp nhận và giải quyết các đơn thư, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành như sau:

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039