Trang chủ / Thông tin - thông báo / THÔNG BÁO Kế hoạch về tiến độ xét và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên kèm các biểu mẫu có liên quan năm học 2021 – 2022
ppblong / 4:34 am 30/06/2022

THÔNG BÁO Kế hoạch về tiến độ xét và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên kèm các biểu mẫu có liên quan năm học 2021 – 2022

Phòng Công Tác Sinh Viên thông báo tới toàn thể sinh viên về Kế hoạch về tiến độ xét và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên kèm các biểu mẫu có liên quan năm học 2021 – 2022

======================

LINK XEM THÔNG BÁO CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

=========================================

HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾ QUẢ RÈN  LUYỆN CỦA SINH VIÊN 

LINK XEM THÔNG BÁO CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

CÁC BIỂU MẪU CÓ LIÊN QUAN:

  1. Danh sách sinh viên tham gia các hoạt động: Tải về
  2. Bảng tổng hợp điểm rèn luyện đạo đức theo lớp: Tải về
  3. Biên bản họp lớp về việc xét điểm rèn luyện: Tải về
  4. Bảng tổng hợp điểm rèn luyện đạo đức theo khoa: Tải về
  5. Đơn xin xem xét kết quả điểm rèn luyện: Tải về 

Liên hệ:

1900 2039 – nhấn phím 1 – gặp thầy Đỗ Đăng Khoa

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039