Trang chủ / Thông tin - thông báo / [THÔNG BÁO NHẮC LẠI] TIẾN ĐỘ XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 – 2023
ppblong / 9:57 am 18/07/2023

[THÔNG BÁO NHẮC LẠI] TIẾN ĐỘ XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 – 2023

Xem lại chi tiết kế hoạch tiến độ tại:

https://ctsv.ntt.edu.vn/ke-hoach-ve-tien-do-xet-va-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-cua-sinh-vien-nam-hoc-2022-2023/https://ctsv.ntt.edu.vn/ke-hoach-ve-tien-do-xet-va-danh…/

🧩🧩🧩🧩🧩🧩
𝕃͙𝕚͙ê͙𝕟͙ ͙𝕙͙ệ͙ ͙𝕙͙𝕠͙ặ͙𝕔͙ ͙𝕥͙ư͙ ͙𝕧͙ấ͙𝕟͙ ͙𝕧͙ề͙ ͙Đ͙ℝ͙𝕃͙,͙ ͙𝕔͙ấ͙𝕡͙ ͙𝕘͙𝕚͙ấ͙𝕪͙ ͙𝕩͙á͙𝕔͙ ͙𝕟͙𝕙͙ậ͙𝕟͙ ͙Đ͙ℝ͙𝕃͙:͙
👉 Các bạn có thể liên hệ trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên của 1 trong 2 cơ sở chính:
✅ Cơ sở 300A, Nguyễn Tất Thành, P.13, Quận 4, TP.HCM.
✅ Cơ sở 331, QL 1A, P. An Phú Đông, Q.12, TP.HCM.
👉 Hoặc cũng có thể liên hệ qua email: ctsv@ntt.edu.vn, fanpage: https://www.facebook.com/ctsvntt/
👉 Hoặc điện thoại: 190020239 bấm 324.
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039