Trang chủ / Dịch vụ - Hành chính SV / Thông báo số 509/TB-TTQLKTX về việc giải quyết sinh viên vào Ký túc xá lấy đồ dùng cần thiết ( Đại học Quốc Gia TP. HCM)
ppblong / 2:02 am 27/12/2021

Thông báo số 509/TB-TTQLKTX về việc giải quyết sinh viên vào Ký túc xá lấy đồ dùng cần thiết ( Đại học Quốc Gia TP. HCM)

Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) Thông báo (số 509/TB-TTQLKTX) ngày 24/12/2021 tới toàn thể sinh viên về việc giải quyết sinh viên vào Ký túc xá lấy đồ dùng cần thiết

 


LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP 

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039