Trang chủ / Dịch vụ - Hành chính SV / Thông báo tổ chức thi ngoại ngữ, tin học đáp ứng chuẩn đầu ra theo hình thức trực tuyến
ppblong / 7:52 am 04/10/2021

Thông báo tổ chức thi ngoại ngữ, tin học đáp ứng chuẩn đầu ra theo hình thức trực tuyến

Nhà trường Thông báo kế hoạch chuẩn bị và tổ chức thi ngoại ngữ, tin học đáp ứng chuẩn đầu ra dùng để xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên trong tình hình dịch Covid-19


LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039