Trang chủ / Dịch vụ - Hành chính SV / THÔNG BÁO: Về việc hướng dẫn nhận thẻ sinh viên, quà tặng và kiểm tra hồ sơ nhập học dành cho TSV khoá 2021
ppblong / 8:54 am 16/03/2022

THÔNG BÁO: Về việc hướng dẫn nhận thẻ sinh viên, quà tặng và kiểm tra hồ sơ nhập học dành cho TSV khoá 2021

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

====================================

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039