Trang chủ / Dịch vụ - Hành chính SV / Thông báo về việc tăng cường chất lượng đào tạo và hỗ trợ sinh viên trong thời gian dịch Covid-19
ppblong / 10:11 am 20/09/2021

Thông báo về việc tăng cường chất lượng đào tạo và hỗ trợ sinh viên trong thời gian dịch Covid-19

Nhà trường thông báo tới toàn thể sinh viên về việc tăng cường chất lượng đào tạo và hỗ trợ sinh viên trong thời gian dịch Covid-19

 


Link xem cho các thiết bị không hỗ trợ xem trực tiếp

https://ctsv.ntt.edu.vn/wp-content/uploads/2021/08/06-08-2021_13.49.34193-04-tb.pdf

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039