Trang chủ / Thông tin - thông báo / Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng Đợt 3 năm 2023 (đợt bổ sung) của trường Đại học Nguyễn Tất Thành
ppblong / 6:15 am 15/01/2024

Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng Đợt 3 năm 2023 (đợt bổ sung) của trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Nhà trường ban hành thông báo số 12/TB-NTT ngày 12/01/2024 về việc xét và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng Đợt 3 năm 2023 (đợt bổ sung) của trường Đại học Nguyễn Tất Thành

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039