Trang chủ / Góc sinh viên / Luật Giáo dục đại học 34/2018

Luật Giáo dục đại học 34/2018

ppblong / 12:58 pm 21/09/2021

Ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

 

Vui lòng xem các tập tin đính kèm:

 

1/ Văn bản hợp nhất Luật giáo dục đại học năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2018, xem tại đây.

2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14, xem tại đây.

Tags:
1900 2039