Trang chủ / Góc sinh viên / Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học (Nghị định 99)

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học (Nghị định 99)

ppblong / 12:53 pm 21/09/2021

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018, xem tại đây.

Tags:
1900 2039