Trang chủ / Thông tin - thông báo / Thông báo về việc nghiêm chỉnh thực hiện các Nội quy, Quy chế trong học tập và thi cử
ppblong / 7:39 am 14/02/2023

Thông báo về việc nghiêm chỉnh thực hiện các Nội quy, Quy chế trong học tập và thi cử

Nhà trường thông báo tới toàn thể các bạn sinh viên về viêc nghiêm chỉnh thực hiện các Nội quy, Quy chế trong học tập và thi cử với các nội dung như sau:

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 


Lưu ý

Các bạn sinh viên chú ý click vào các link bên dưới để đọc kỹ thêm các văn bản sau từ phòng Thanh tra để nắm được các quy định có liên quan tới thông báo trên.

**************************************

QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁN BỘ, NHÂN VIÊN THANH TRA TRONG VIỆC THANH TRA, KIỂM SOÁT CÁC KỲ THI/KIỂM TRA DO TRƯỜNG TỔ CHỨC

***************************************

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM COI THI CỦA CBCT, THANH TRA VÀ HỌC SINH SINH VIÊN TRONG VIỆC TỔ CHỨC THI/KIỂM TRA HỌC KỲ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039