Trang chủ / Góc sinh viên / Quy định về việc phân công trách nhiệm coi thi của CBCT, thanh tra và học sinh sinh viên trong việc tổ chức thi/kiểm tra học kỳ

Quy định về việc phân công trách nhiệm coi thi của CBCT, thanh tra và học sinh sinh viên trong việc tổ chức thi/kiểm tra học kỳ

ppblong / 7:31 am 14/02/2023

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Tags:
1900 2039