Trang chủ / Góc sinh viên / Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Cán bộ, nhân viên thanh tra trong việc Thanh tra, kiểm soát các kỳ thi/kiểm tra do Trường tổ chức

Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Cán bộ, nhân viên thanh tra trong việc Thanh tra, kiểm soát các kỳ thi/kiểm tra do Trường tổ chức

ppblong / 7:28 am 14/02/2023

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Tags:
1900 2039