Trang chủ / Góc sinh viên / Danh mục ngành giáo dục, đào tạo cấp IV

Danh mục ngành giáo dục, đào tạo cấp IV

ppblong / 12:15 pm 21/09/2021

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 (hiệu lực từ ngày 25/11/2017)

Thông tư 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/8/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 24/4/2010

Quyết định 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo Việt Nam

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ

Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 (hiệu lực từ ngày 25/11/2017)

DANH MỤC NGÀNH, KHỐI NGÀNH

Danh mục khối ngành đào tạo Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018

Tags:
1900 2039