Trang chủ / Góc sinh viên / Quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT (Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT)

Quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT (Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT)

ppblong / 12:47 pm 21/09/2021

Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Xem nội dung chi tiết tại đây.

Tags:
1900 2039