Trang chủ / Góc sinh viên / Quy chế đào tạo trình độ đại học (Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT)

Quy chế đào tạo trình độ đại học (Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT)

ppblong / 12:48 pm 21/09/2021

Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem nội dung chi tiết tại đây.

Tags:
1900 2039