Trang chủ / Góc sinh viên / JULY REMINDER -Lời nhắc nhở tháng 7 cho sinh viên NTTU

JULY REMINDER -Lời nhắc nhở tháng 7 cho sinh viên NTTU

ppblong / 12:34 am 08/07/2022

Cùng Ad ghi chú lại các nội dung cần lưu ý về các hoạt động học tập, phong trào trong tháng nhé:

✅ ??́ ???̣̂? ???̀?? ??̣? ??̉? ??́? ??̛ ??̛̉: https://www.facebook.com/ctsvntt/posts/pfbid0dp9FXassfRqgcXCbsgvenwriNdeB2E1ducRGzW4eMci3Yw4j64dQMkr7SEnELFchl

✅ ????̂̉? ???? ??̂́ ???̣?? ??́? ??̣? ??̂̉?? ?????̂́? ???́?? ??̣? ??̣̂? ??̆? ??̣? ???? – ????:????̂̉? ???? ??̂́ ???̣?? ??́? ??̣? ??̂̉?? ?????̂́? ???́?? ??̣? ??̣̂? ??̆? ??̣? ???? – ????: https://ctsv.ntt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/16-06-2022_11.19.20123-16-kh.pdf

????̂̉? ???? ??̂́ ???̣?? ??̂̀ ???̂́? đ?̣̂ ??́? ??̀ đ?́?? ???́ ??̂́? ???̉ ??̀? ????̣̂? ??̉? ???? ???̂? ??̆? ??̣? ???? – ????: https://ctsv.ntt.edu.vn/thong-bao-ke-hoach-ve-tien-do-xet-va-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-cua-sinh-vien-kem-cac-bieu-mau-co-lien-quan-nam-hoc-2021-2022/  

???̉ ???? ???̂? ???́? ????: SV không có thẻ SV thì sẽ bị Thanh tra ghi nhận vi phạm đồng thời không đủ điều kiện để tham dự thi kết thúc học kỳ. P.CTSV tiếp tục hỗ trợ sinh viên Khóa 2021 chưa có ảnh trên hệ thống, nhận ảnh gửi qua email thesv2021@ntt.edu.vn. SV Khóa 2021 xem hướng dẫn cách nộp ảnh làm thẻ SV theo Phụ lục 1 của thông báo: https://ctsv.ntt.edu.vn/thong-bao-ve-viec-huong-dan-nhan-the-sinh-vien-qua-tang-va-kiem-tra-ho-so-nhap-hoc-danh-cho-tsv-khoa-2021/

 ??̂̀ ??̛ ???̣̂? ??̣? ??̉? ???? ???̂? ??̀ ??̆́? ???̣̂? ??̣̂? ???? ??? đ?̣??. ?? ??? ??̛?̛́?? ??̂̃? đ?̂̉ ???̂́? ??̀?? đ?̃ ??̣̂?/???̛? ??̣̂?/??̀? ????̂́? ???̂́? ??̛̀ ??̀?: https://www.facebook.com/ctsvntt/posts/pfbid0RqnVf2Go6CLVoUqukRQq2nNKPS1izPqtCAjx1CUpTzpnfyippaSCq2GwAADk7WDYl

✅ ?/? ??̂́? ???̂́? ??́? ???̣̂? ???? ???̂?/ ???̂́? ??́? ???̣̂? ??? ??̂́?: https://www.facebook.com/ctsvntt/posts/pfbid02qNN4tu9VoCMiEahs2dBHg4rYGPXtFyobASGMLHPzpfMCb7Fz3BAKLdH3UFAPto2Nl

✅ ????̂̉? ???? ???̛̉ ?????̣̂? “??̂̉?? ???̂́? ???̣̂? ??̂? ??̂̀? ???? ???̂? ???̛?̛̀?? Đ?̣? ??̣? ?????̂̃? ??̂́? ???̀??”: https://www.facebook.com/ctsvntt/posts/pfbid0229vNWEopmYz6n8qyLBdqzSXu7C5jm5EM4QJXrSjs9LkNXPvyVdu2yiWrAsATXSuPl

✅ ???̛́? ????̣̂? ??̂̀? ??̉?? ?????? ??̉? Đ??̀? – ??̣̂? ???? ???̂? ???̛?̛̀?? Đ?̣? ??̣? ?????̂̃? ??̂́? ???̀??: Vào ứng dụng Tiktok tìm tên @doanhointtu (https://vt.tiktok.com/ZSdomoKmx/)

✅ ????̂̉? ???? ???̣? đ?̣̂?? Đ?̣? ??̛́ ??̛?̛́?? ?????̣̂? ??̆? ??̣? ???? – ????: + Đăng ký và nhận tài liệu tại Văn phòng Đoàn – Hội Sinh viên (Cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành, Cơ sở An Phú Đông, Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ). + Đăng ký Đại sứ hướng nghiệp 2022 qua đường link: https://bit.ly/Đky-ĐSHN-2022 + Tham gia nhóm Facebook dành cho Đại sứ hướng nghiệp: https://bit.ly/ĐSHNnttu

⭐️⭐️ ???̆́? ???̛̉ ??? ??́? ??̛̣ ??̛́?: ?BCSL nghiêm chỉnh đeo thẻ khi vào khuôn viên Trường. ?BCSL nhanh chóng thông báo và xuất trình thẻ BCS với cán bộ quẹt thẻ xe để xuất thẻ không tính phí, tránh trường hợp chậm thông báo/xuất trình thẻ BCS gây ùn tắt bãi giữ xe. ?Theo dõi lịch và tham dự họp giao ban tháng 07/2022 tại group NTTU – Ban Cán sự lớp. ?Khi có yêu cầu hoặc phát sinh đột xuất về việc miễn nhiệm, đồng thời bầu và bổ nhiệm Ban cán sự lớp kiêm nhiệm mới, BCSL đương nhiệm phải liên hệ với Cố vấn học tập, Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên, Phòng Công tác sinh viên để phối hợp thực hiện theo quy định. Các bạn ứng cử vào chức vụ Bí thư Chi Đoàn kiêm nhiệm Lớp trưởng phải là Đoàn viên.

‼️‼️ ??̉?? ??́? ??̂̀ ???̂?? ??? ??́ ???̂?, ??̀?? ?̉?? ????/???? ??̣? ??̀? ??? ??̣̂? ???̣? ??̛̀? đ?̉?: https://www.facebook.com/ctsvntt/posts/pfbid0A4iM8sMCHRBwyCDZuPkWwAUHSvQGHcdz6k4qXacwKtHw6VjGRDGbwTThn8p3kZool

??? Ad thương chúc các bạn học tập tốt, giữ gìn sức khỏe, tham gia các hoạt động an toàn và dzui dzẻ ???moah!

Tags:
1900 2039