Trang chủ / Góc sinh viên / Qui định về việc xét miễn học và chuyển điểm học phần

Qui định về việc xét miễn học và chuyển điểm học phần

ppblong / 12:21 pm 21/09/2021

1. Đối với sinh viên học liên thông đại học đã có bằng đại học (từ 2021), quy định ban hành kèm Quyết định số 411/QĐ-NTT ngày 06/4/2021 của Hiệu trưởng Trường, xem tại đây.

 

2. Đối với sinh viên học đại học chính quy, quy định ban hành kèm Quyết định số 391/QĐ-NTT ngày 01/4/2021 của Hiệu trưởng Trường, xem tại đây

 

3. Đối với sinh viên học liên thông đại học từ cao đẳng, trung cấp, quy định ban hành kèm Quyết định số 139/QĐ-NTT ngày 04/02/2021 của Hiệu trưởng Trường, xem tại đây.

Tags:
1900 2039