Trang chủ / Góc sinh viên / Quy định quản lý và tổ chức đánh giá học phần theo hình thức trực tuyến

Quy định quản lý và tổ chức đánh giá học phần theo hình thức trực tuyến

ppblong / 12:23 pm 21/09/2021

Quy định quản lý và tổ chức đánh giá học phần theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ban hành kèm theo Quyết định số 812/QĐ-NTT ngày 14/7/2021 của Hiệu trưởng Trường.

Xem nội dung quy định cho các thiết bị không hỗ trợ xem trực tiếp tại đây.

Tags:
1900 2039