Trang chủ / Góc sinh viên / Quy chế học vụ tổ chức đào tạo, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề theo học chế tín chỉ

Quy chế học vụ tổ chức đào tạo, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề theo học chế tín chỉ

ppblong / 12:36 pm 21/09/2021

Quy chế học vụ tổ chức đào tạo, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề theo học chế tín chỉ, ban hành theo Quyết định số 388/QĐ-NTT ngày 08/9/2014, xem chi tiết tại đây.

 

Tags:
1900 2039