Trang chủ / Góc sinh viên / Quy chế đào tạo đại học, đại học liên thông hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Quy chế đào tạo đại học, đại học liên thông hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

ppblong / 12:37 pm 21/09/2021

Từ khóa 2021: Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-NTT ngày 26/7/2021 của Hiệu trưởng Nhà trường.

 

(Mới) Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học, đại học liên thông hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm quyết định số 98/QĐ-NTT ngày 15/3/2018 của Hiệu trưởng Trường, ban hành kèm Quyết định số 369/QĐ-NTT ngày 30/3/2021, xem chi tiết tại đây.

(Cũ) Quy chế đào tạo đại học, đại học liên thông hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm Quyết định số 98/QĐ-NTT ngày 15/3/2018, xem chi tiết tại đây.

Tags:
1900 2039