Trang chủ / Góc sinh viên / Quy định đeo bảng tên

Quy định đeo bảng tên

ppblong / 12:05 pm 21/09/2021

Phòng Thanh tra giáo dục và Quản lý học sinh sinh viên thông báo về việc ban hành qui định đeo bảng tên đối với Giảng viên, Cán bộ – nhân viên và học sinh sinh viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Tải về http://phongthanhtra.ntt.edu.vn/Resource/Upload/file/2014/QLHSSV/

Tags:
1900 2039