Trang chủ / Góc sinh viên / Quyết định: Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân, sinh viên, học viên, giảng viên và nhân viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Quyết định: Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân, sinh viên, học viên, giảng viên và nhân viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

ppblong / 8:43 am 12/04/2022

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân, sinh viên, học viên, giảng viên và nhân viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP 

Tags:
1900 2039