Trang chủ / Góc sinh viên / Quy định sử dụng điện thoại di động

Quy định sử dụng điện thoại di động

ppblong / 12:06 pm 21/09/2021

Phòng Thanh tra giáo dục và Quản lý học sinh sinh viên thông báo về việc ban hành qui định về việc sử dụng điện thoại di động

Tải về http://phongthanhtra.ntt.edu.vn/Resource/Upload/file/2014/QLHSSV/

Tags:
1900 2039