Trang chủ / Góc sinh viên / Quy Định về Nhiệm vụ và hình thức xử lý vi phạm của sinh viên trong quá trình tham gia vào các kỳ kiểm tra, kỳ thi tại nhà trường

Quy Định về Nhiệm vụ và hình thức xử lý vi phạm của sinh viên trong quá trình tham gia vào các kỳ kiểm tra, kỳ thi tại nhà trường

ppblong / 11:30 am 21/09/2021

Trích:”Quy định” về việc phân công trách nhiệm coi thi của CBCT, thanh tra và HSSV trong việc tổ chức thi/ kiểm tra học kỳ (Ban hành kèm theo QĐ số 07/QĐ-NTT ngày 07/01/2018 của Hiệu trưởng)

Link xem cho các thiết bị không hỗ trợ xem trực tiếp :

>>>> Tại đây <<<<

Tags:
1900 2039