Trang chủ / Góc sinh viên / Quy định xây dựng học liệu và tổ chức giảng dạy các học phần theo hình thức E-Learning

Quy định xây dựng học liệu và tổ chức giảng dạy các học phần theo hình thức E-Learning

ppblong / 12:12 pm 21/09/2021

Quy định xây dựng học liệu và tổ chức giảng dạy các học phần theo hình thức E-Learning

ban hành kèm theo Quyết định số 719/QĐ-NTT ngày 20/10/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường.

Xem Quy định chi tiết tại đây.

Tags:
1900 2039